مدارک مورد نیاز تورهای اروپایی: 1-مدارک شغلی: برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها: کارت بین المللی دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل، اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی.  برای دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموزی.  برای صاحبان شرکتهای خصوصی(مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و..) اصل روزنامه تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی(نام و شماره پاسپورت) تاریخ شروع به کار، همراه با تاییدیه روی سربرگ شرکت.(با توجه به نوع سفارت ترجیحا به زبان لاتین) ادامه مطلب