Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

یونان

03
ارديبهشت
1395
کرامیکوس

کرامیکوس کرامیکوس که در شمالغرب آکروپلیس واقع شده، منطقه سفالگران شهر بوده و واژه انگلیسی سرامیک از آن گرفته شده است. این منطقه همچنین محل قبرستانی مهم است که مجسمه های باستانی بسیاری را در خود جای داده. دروازه دیپلون، جایی که حرکت فستیوال پاناتنی از آن آغاز می شده، و همچنین موزه ای که آثار بدست آمده از این منطقه را به نمایش میگذارد نیز در کرامیکوس واقع شده اند.

03
ارديبهشت
1395
موزه آکروپلیس

موزه آکروپلیس موزه ی باستان شناسی آکروپلیس که بر روی سایت ماکریجیانی و ویرانه های بخشی از آتن ، روم و بیزانس بنا شده ، آثاری از عصر برنز یونان، روم و بیزانس یونان را در خود جای داده است . در این موزه  بیش از ۴۰۰۰ شیء در محوطه ای حدود ۱۴ هزار مربع در این موزه به عرصه نمایش درآمده اند

03
ارديبهشت
1395
میدان سینتاگما

میدان سینتاگما ساختمان هایی همچون پارلمان یونان و هتل بازسازی شده گرند برتان  که دراین میدان که درمرکز آتن قرارگرفته ، قرار دارند، میدان سینتاگما همچنین محل برگزاری بسیاری از رویدادهای سیاسی است و بیشتر سایت های تاریخی آتن در چند قدمی آن قرار گرفته اند.

صفحه2 از2